Om Smør på flesk

Smør på flesk tilbyr:

-Illustrajonar på dei fleste media

-Teikningar med blyant eller penn

-Akvareller

-Plakater og anna knask

-Webdesign

-Fikse idear

-Svart kaffi (øko)

-Stekt flesk og persillesovs

-Gult smør

-Stekeos

-Appetitt

-Striber og seriar

-Byråkrati

-Hundelufting